Játékszabályzat 2020

APUKÁM ÉS A MEZŐGAZDASÁG – RAJZPÁLYÁZAT

rajzpalyazat2020

 

A Játék leírása

Az Euralis Kft. (1118 Budapest, Rétköz u. 5., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett rajzpályázatot szervez bármely 14 év alatti gyermek részére, aki kedvet érez rajzoláshoz. A rajzok témája a mezőgazdaság, a szántóföldi élet, ahogy a gyermek látja a munkát a hétköznapi élet során (pl. traktorok, egyéb gépi munkák, napraforgóföld, kukorica, cirok, szója vagy repcetábla, betakarítás stb.).

1.1      A rajzpályázaton való részvétel ingyenes. A részvétel feltétele az egyik szülő által kitöltött jelentkezési lap és a mellé csatolt rajz fotójának feltöltése (jpg formátumban, maximum 10 MB méretben) weboldalunkra. 

A jelentkezési lap elküldésének határideje: 2020. május 31.

Jelentkezési lap megtalálható: www.euralis.hu/rajzpalyazat

1.2.     A játékban a 3.1. pont szerinti nyeremények kerülnek átadásra, a nyertesek kiválasztása sorsolás útján zajlik.

1.3.     A rajzpályázat időtartama: 2020. április 25. és 2020 május 31. között.

1.4.     A játékban való részvétel a hivatalos Játék- és Részvételi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1.5      A pályázat időtartamát követően beérkező rajzok nem kerülnek be a sorsolásra.

A pályázás feltételei

2.1.     A pályázatban kizárólag magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaságok képviselői, egyéni vállalkozók, őstermelők és gyermekei (a továbbiakban: Pályázó) vehetnek részt, akik bármilyen szántóföldi növény termesztésével foglalkoznak illetve a jelentkezési lapot teljesen kitöltötték, és akik nem esnek a 2.2 pontban meghatározott kizáró ok alá. A nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes vagy megbízott képviselője jogosult.

2.2.     A pályázatból ki vannak zárva az Euralis Kft. viszonteladói és alkalmazottai valamint az Euralis Kft. alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.

2.3.     Egy pályázó (szülő és gyermeke) a játékban egy rajzzal és egy jelentkezési lappal vehet részt. Ugyanazon gyermek többszöri jelentkezési anyaga esetén a pályázó első jelentkezése kerül be a sorsolásba. A családon belül több gyermek pályázata esetén külön jelentkezési lapot kell kitölteni minden egyes rajz mellé.

2.4.     A gyermek betöltött életkorát kell feltölteni a jelentkezési lapon. Személyiségi jogok védelme érdekében a fotón csak a gyermek rajza szerepelhet, a gyermek nem!

2.5.     A jelentkezési lapot teljesen ki kell tölteni a beküldő szülő által. A szülő a gyermeke törvényes képviselőjeként jár el a pályázat (jelentkezési lap, majd a pályázati rajz) benyújtása során. A pályázó ezzel egyidőben kijelenti, hogy a jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2.6.     A feltöltés során történt technikai problémák kapcsán Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Automatikus válaszlevél érkezik a megadott email címre a feltöltés után majd egy másik emailben sorszámot kap a rajzoló gyermek.

Nyeremények

3.1.     Az alábbi nyereményekben részesülnek az 1.1. pont alatti játékban résztvevők:

maximum 100 db ajándékcsomag (színezőkészletet vagy kifestőfüzetet) illetve

2-2 doboz 67 darabos rajzkészlet (2 db a 10 év alatti és 2 db a 10-14 év közötti gyermekek számára)

fődíjként pedig 1-1 db Samsung Galaxy Tab A 10.1 WiFi (2019) 32GB táblagép kerül kisorsolásra 2020. június 8-án élő, online közvetítéssel a szervező Facebook oldalán.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során az Euralis Kft. és a pályázó kötelesek együttműködni. Az adókötelezettség a szervezőt terheli.

A nyertesek értesítése, a nyeremények átadása

4.1.     A játék végén a Szervező facebook oldalán élő közvetítésben sorsolja ki 2020. június 5-én, pénteken a maximum 100 db ajándékcsomagot, a 2-2 doboz 67 darabos rajzkészletet illetve fődíjként az 1-1 db Samsung Galaxy Tab A 10.1 WiFi (2019) 32GB táblagépet.

Szervező az ajándék csomagokat postai úton juttatja el a nyerteseknek a jelentkezési lapban megadott címre. A nyereményt kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező pályázónak postázzák. Szervező a nyereményeket egy alkalommal postázza és nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. A fődíjat elnyerő pályázókat Szervező telefonon értesíti a sorsolást követően, a jelentkezési lapon megadott telefonszámon. A sikeres egyeztetést követően a nyereményt a területileg illetékes értékesítési kolléga személyesen adja át egy előre egyeztetett időpontban.

4.2      Szervező a fődíjak nyerteseinek nevét közzéteszi a www.euralis.hu weboldalon.

4.3.  A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, valótlan, kitalált, hiányos vagy téves adatot adott meg. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

4.4.     A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

Adatvédelem/adatkezelés

5.1.     A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes.

5.2.     A játékban résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a megadott személyes adataikat (név, pontos cím, telefonszám, email,cím, gazdálkodói felület) a játék lebonyolítása céljából az adatvédelmi törvénynek megfelelően tárolja és azokat marketing tevékenységéhez felhasználja, a Nyertesek adatait pedig a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában – rögzítse, kezelje. A Nyertes egyebekben hozzájárul ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevével és a megadott település nevével a www.euralis.hu internetes oldalon közzétételre kerüljön.

5.3.     A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy zárolását az alábbi e-mail címen: marketing.hu@euralis.com

5.4.     A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a megadott adatai törlését a Nyereményjáték befejezése előtt kéri.

5.5.     A Résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2012. évi CXII. törvény tartalmazza.

5.6.     Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez

Euralis Kft. 1118 Budapest, Rétköz u. 5.